Contact

Pour annoncer des spectacles, conférences et autres événements culturels concernant la communauté arménienne, sur le site armencom, merci d’envoyer vos annonces à redaction@armencom.be

Le dimanche 17 décembre 2017 de 11h à 18h.

Vous êtes chaleureusement invités à venir participer à l’événement le plus vif et lumineux de l’année !

Rendez-vous au Hay Doun le dimanche 17 décembre de 11h00 à 18h00 pour un marché de Noël où vous pourrez trouver de beaux et nombreux objets décoratifs et ménagers fait main, des produits cosmétiques et de nombreux autres articles à offrir pour les fêtes.

Les artisans et exposants vous accueilleront dans une ambiance festive, et quelques plats arméniens seront également à la disposition des gourmands et des gourmets.

Entrée libre

Pour faire partie des exposants, prière de contacter le Hay Doun au 0483/14.16.88 (PAF : 20 €/stand)

Սիրով հրավիրում ենք Ձեզ մասնակցել տարվա ամենագունեղ և վառ միջոցառմանը Կիրակի 17 դեկտեմբերի 2017թ. Ժամը 11:00-18:00 Ամանորյա ցուցահանդես-վաճառք, որտեղ կարող եք գտնել բազմաթիվ յուրահատուկ և գեղեցիկ նվերներ, դեկորատիվ ու կենցաղային պարագաներ, ձեռքի աշխատանքներ, հուշանվերներ, կոսմետիկ և խնամքի միջոցներ… Տոնական մթնոլորտ, հայկական ուտեստներ… Սպասում ենք բոլորիտ Դիմավորենք ցուրտ ձմեռը ջերմացնող իրերով:

Մուտքը` ազատ Ցուցահանդես-վաճառքին կարող են մասնակցել տարբեր կազմակերպություններ, անհատներ, արվեստագետներ, արհեստագետներ :

Տաղավարի վարձը 20€ է Մասնակիցներին խնդրում ենք տեղեկացնել նախապես հետևյալ հեռախոսահամարով` 0483/14.16.88