Karl Vanlouwe (N-VA) - Vlaams Parlement - #1

  • Steunde de 2015 resolutie voor de herkenning van de Armeense genocide door het Vlaams Parlement.
  • Nam deel als spreker aan het forum ‘Tegen de Misdaad van Genocide” dat in Yerevan op 24 April 2015 plaatsvond.
  • Bezoek aan Armenië en Artsakh, ontmoeting met politici van hoog niveau in beide republieken (maart 2016), en werd dus door Azerbeidzjan verklaard als persona non grata
  • Stichtend lid van de vriendschapsgroep tussen Vlaamse parlementsleden en collega’s uit Artsakh.
  • Ontving vertegenwoordigers van de Armeense gemeenschap in Syrië tijdens hun bezoek in België.

alb

Calendrier

1 Oct
ARTSAKH EN DANGER
Date 01.10.2023 14:00