CD&V

Gewestelijke, nationale en Europese verkiezingen van 26 mei 2019

VRAGEN AAN DE PARTIJEN

Antwoord CD&V

Er wonen in België 25 tot 30 000 belgische burgers van Armeense afkomst. De Armeense Gemeenschap van België die hen vertegenwoordigt, zou graag na de verkiezingen met de overheid samenwerken over de volgende vragen en stellingen. Al voor de verkiezingen zouden onze vertegenwoordigers graag het standpunt van jullie partij over de volgende vragen en stellingen weten.

 1. Wij vragen dat een socio-economische studie zal worden uitgevoerd om een beeld van de armeense bevolking in België op te maken en zo hun behoeften en wensen te kennen.
  Antwoord:
  Dit kan onderzocht worden.
 1. Wij vragen om steun voor opleidingen in verband met de Armeense taal en cultuur. Wij willen op lokaal niveau samenwerkingen realiseren via onze culturele centra.
  Antwoord:
  CD&V erkent de meerwaarde van het middenveld en we staan open om met de verschillende organisaties samen te werken. Onze verschillende lokale besturen brengen dit in veel steden en gemeenten al in de praktijk en we zullen dit ook in de toekomst blijven verder doen.
 1. Wij willen met het onderwijssysteem werken om jongeren de mogelijkheid te geven de Armeense taal op school te leren.
  Antwoord:
  Vandaag kunnen scholen in het secundair onderwijs reeds elke levende taal aanbieden, dus ook Armeens. Elke school kiest zelf of er een extra taal wordt aangeboden. Het is voor ons wel essentieel dat de kennis van het Nederlands de grootste prioriteit is.
 1. De staat zou de kleinere kerken, zoals de armeense, ook moeten erkennen, zoals zij met andere erediensten al hebben gedaan.
  Antwoord:
  Dit gebeurt al. Om een lang erkenningsproces te vermijden, werd de Armeense kerk aangeraden een akkoord te sluiten met de orthodoxe kerk van Constantinopel. Dit is ondertussen gebeurd en heeft tot gevolg dat er nu ook Armeense parochies erkend kunnen worden.
 1. In 2022 viert onze gemeenschap hun honderdste verjaardag. Wij willen deze verjaardag ook met de overheid vieren.
  Antwoord:
  Dit kan onderzocht worden.
 1. Wij willen de culturele, onderwijs- en economische samenwerking tussen België en Armenië versterken.
  Antwoord:
  Volledig akkoord.
 1. België moet de CEPA samenwerkings- en handelsakkoord tussen de EU en Armenië zo snel mogelijk goedkeuren.
  Antwoord:
  Akkoord. Het Vlaams Parlement en de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers keurden dit akkoord reeds goed op 20 juni 2018 resp. 28 februari 2019.
 1. België kan en moet ook een rol spelen om vrede en de menselijke ontwikkeling in Nagorno-Karabach te bevorderen… - door dialoog tussen de Armeense en Azerbaijanische bevolking aan te moedigen en te steunen. - en door steun aan de bevolking van Nagorno-Karabach te bieden, dat in heel moeilijke leefomstandigheden leeft.
  Antwoord:
  Volledig akkoord. We verwijzen hier naar het bezoek dat Vlaams Parlementslid Ward Kennes van CD&V aan Armenië en Nagorno-Karabach heeft gebracht in maart 2016, en naar o.m. de toespraak die hij hield voor het parlement van Nagorno-Karabach.
 1. Wij willen met de bevoegde instellingen werken om hate speech tegen Armeniërs tegen te gaan en om aan de bewustmaking ervan te werken.
  Antwoord:
  Alle vormen van hate speech moeten tegengegaan worden. Een samenleving mag dat niet aanvaarden.
 1. Tot slot vragen wij ook dat de Kamer de wet van 25 april 2019 zo snel mogelijk wijzigt om ook de ontkenning van die genocides te bestraffen wiens daders niet werden berecht, zoals bij de Armeense genocide gebeurde.
  Antwoord:
  CD&V erkent de genocide waarvan het Armeense volk het slachtoffer was in 1915. De partij onderschreef
  • in 1998 een Senaatsresolutie waarin
   • de Turkse regering wordt verzocht de historiciteit te erkennen van de genocide die de laatste regering van het Ottomaanse Rijk in 1915 heeft gepleegd;
   • de parlementen van de lidstaten van de Europese Unie worden verzocht bij te dragen tot de verzoening tussen het Turkse volk en het Armeense volk;
   • de Europese Unie en haar lidstaten worden verzocht hun steun toe te zeggen aan initiatieven op alle vlakken die de dialoog tussen het Armeense volk en het Turkse volk kunnen bevorderen.
  • in 2015 een resolutie van het Vlaams Parlement waarin geheel in de geest van de resolutie van 2009
   • genocide van 1915 wordt erkend;
   • wordt aangedrongen op historische verzoening tussen Turken en Armeniërs, en op normalisering van betrekkingen tussen Turkije en Armenië.


  CD&V pleit ervoor dat de Belgische en Europese politieke verantwoordelijken er ter bevordering van de verzoening tussen het Turkse en het Armeense volk bij de Turkse autoriteiten op aandringen

  • om het internationaal onderzoek naar de Armeense genocide te ondersteunen door vrije toegang te geven tot de historische archieven en alle relevante documenten;
  • om volledige medewerking te verschaffen aan de oprichting en de werkzaamheden van een internationale onderzoekscommissie van deskundigen die opereert onder auspiciën van de VN.      


  CD&V is van oordeel dat aan de ontkenning of niet-erkenning van de Armeense genocide geen sancties kunnen worden verbonden zolang een bevoegde en erkende internationale instelling (tribunaal) niet beslist dat in casu weldegelijk sprake is van een genocide, en zolang door dergelijke gezaghebbende instelling geen duidelijkheid en zekerheid is geschapen over de precieze strafrechtelijke kwalificatie van een ontkenning.

 

alb

Calendrier

1 Oct
ARTSAKH EN DANGER
Date 01.10.2023 14:00