ARMEENS COMITE VAN BELGIE - COMITE DES ARMENIENS DE BELGIQUE

ARMEENS COMITE VAN BELGIE

 

 Zoals iedere 4 jaar, sedert 1922, heeft de Armeense Gemeenschap van België door verkiezingen haar Vergadering van Afgevaardigden en haar uitvoerende macht hernieuwd.

 Het Armeens Comité van België dat de Armeense Gemeenschap vertegenwoordigt is voortaan als volgt samengesteld:

- De Heer Michel MAHMOURIAN, Voorzitter

- De Heer Jean-Baptiste BARONIAN, Vicevoorzitter

- De Heer André GUMUCHDJIAN, Vicevoorzitter en Schatbewaarder

- Mevrouw Linda YALMAN, Secretaris

- Mevrouw Diana BALOIAN, Adjunct-secretaris

- De Heer Michel BEDROSSIAN, Adjunct-schatbewaarder

- Mevrouw Isabelle JAKHIAN

- De Heer Serge ARTUNOFF

- De Heer Yervant MALIKIAN

- De Heer Jean-Grégoire MEKHITARIAN

- De Heer Yannick KALANTARIAN

- De Heer Valéry SAFARIAN    

  

 22 oktober 2010

 

 

COMITE DES ARMENIENS DE BELGIQUE

 

Comme tous les 4 ans depuis 1922, la communauté arménienne de Belgique a renouvelé par élection son Assemblée des représentants et son organe.

Le Comité des Arméniens de Belgique, qui la représente, est désormais composé comme suit :

- Monsieur Michel MAHMOURIAN, Président

- Monsieur Jean-Baptiste BARONIAN, Vice-président

- Monsieur André GUMUCHDJIAN, Vice-président et Trésorier

- Madame Linda YALMAN, Secrétaire

- Madame Diana BALOIAN, Secrétaire adjoint

- Monsieur Michel BEDROSSIAN, Trésorier adjoint

- Madame Isabelle JAKHIAN

- Monsieur Serge ARTUNOFF

- Monsieur Yervant MALIKIAN

- Monsieur Jean-Grégoire MEKHITARIAN

- Monsieur Yannick KALANTARIAN

- Monsieur Valéry SAFARIAN    

 

Le 22 octobre 2010