Contact

Pour annoncer des spectacles, conférences et autres événements culturels concernant la communauté arménienne, sur le site armencom, merci d’envoyer vos annonces à redaction@armencom.be

Vernissage : donderdag 26 oktober 2017  

U bent van harte uitgenodigd tot de vernissage in Huis Van Winckel vanaf 20u00.

Naast de expositie ziet u ook een eerste vertoning van de documentaire van Jimmy Kets over Eranosian.

De film duurt 45min en wordt vertoond om 20u30 en 21u30. Er zijn 300 vrije zitplaatsen en de toegang is gratis.

 

Expo :  27 oktober tot 3 december

vrijdag, zaterdag en zondag van 14u tot 18u 

H U I S   V A N   W I N C K E L   Kerkstraat 28 / 9200 Dendermonde