MEDEDELING:

Het Armeens comité van België veroordeelt nadrukkelijk de nieuwe offensieven van het Azeri leger in Karabagh
Sinds de nacht van 2 op 3 april heeft Azerbaïdjian uitzonderlijk krachtige vuuraanvallen ingezet tegen de Armeniërs van Karabagh.

 

Het gaat om de zwaarste gevechten sedert het staakt het vuren van 1994. Tot op heden vielen enkele tientallen doden waaronder ook burgerlijke slachtoffers.
Deze nieuwe aanvallen bewijzen dat Bakou helemaal geen voordeel ziet in een vreedzame regeling van het conflict, maar de voorkeur geeft aan oorlogsgeweld. Dit is een dreiging voor de stabiliteit van de regio maar zou een basis kunnen zijn voor een nieuwe zone van chaos en onrust aan de grenzen van Europa te midden van de “oostelijke partners”.


Het Armeens comité van België vraagt aan de Belgische regering en aan de staten van de EU, elk nieuw offensief van de Azeri’s te veroordelen en een duidelijke positie in te nemen tegenover de krijgszuchtige politiek van Bakou. Het herinnert aan de nood aan een overeenkomst na onderhandelingen over Karabagh in het wettelijke kader van de Minsk Groep en de OVSE.

 

Het Armeens Comité van België deelt de rouw en de emotie van de familie van de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart.
Het veroordeelt met nadruk de haat en het geweld die geleid hebben tot de zinloze acties van de voorbije dagen. Het is de mening toegedaan dergelijke daden niet gericht zijn op België of Europa, maar dat het een regelrechte aanval  is op de fundamentele principes van verdraagzaamheid en wederzijds respect van iedere maatschappij die berust op humanisme en begrip.

Persbericht van Federatie Armeense Organisaties Nederland • FAON


Den Haag, 9 december 2015 –
De Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON) heeft aangifte gedaan tegen de heer Ahmet Akgündüz, rector van de Islamitische Universiteit Rotterdam. De aangifte betreft discriminatie, haatzaaien, groepsbelediging en genocide ontkenning. De FAON geeft hiermee gevolg aan de oproep van Minister van Onderwijs Bussemaker, die de handelwijze en uitlatingen van Ahmet Akgündüz afkeurt, maar thans geen mogelijkheden ziet om tot sluiting van de onderwijsinstelling te komen. Verschillende organisaties en individuen uit Koerdische en Turkse kring, die zich ook door de uitlatingen van de rector benadeeld voelen, hebben de afgelopen dagen al aangifte gedaan.

Op zaterdag 10 oktober 2015 vond in Ankara de bloedigste aanslag plaats in de geschiedenis van Turkije, waarbij meer dan honderdtwintig mensen omkwamen en honderden gewond raakten.


De aanslag was gericht tegen de breedst mogelijke democratische beweging, met aan het hoofd de democratische Koerdische beweging.  
Het ordewoord voor de betoging was niets minder dan « strijd voor de vrede ». Met deze laffe aanslag werd het hart van de democratie en de vrede in Turkije geviseerd.


Wie ook de daders van deze aanslag zijn, de machthebbers van Turkije zijn er de facto politiek – en al dan niet moreel – voor verantwoordelijk. De afgelopen vier maanden hebben president Erdoğan en zijn regering er alles aan gedaan om de Koerdische beweging en de vereniging van democratische krachten in Turkije te criminaliseren. Op dit moment is de noodtoestand zo goed als permanent uitgeroepen over de Koerdische provincies en vinden er alle mogelijke vormen van onderdrukking en mensenrechtenschendingen plaats die een dergelijke staat van beleg met zich mee kan brengen. De Turkse minister van Binnenlandse Zaken verkondigde vorige week met trots dat “de ordediensten 4000 acties hebben uitgevoerd met de dood van meer dan 2000 terroristen tot gevolg” (lees strijders van de PKK). Daar moet men honderden burgerdoden aan toevoegen (waaronder minstens 26 kinderen), zonder de dode soldaten en militairen te vergeten optellen in de trieste balans van juni tot oktober 2015.    


De Turkse machthebbers doen er alles aan om de haat onder de Turken op te drijven en de Koerden bang te maken, honderden Koerdische verkozenen zijn gearresteerd, HDP-afgevaardigden werden in elkaar geslagen, individuen werden gelyncht omdat ze ervan verdacht werden Koerdisch te zijn, kantoren van de HDP werden in brand gestoken, journalisten werden bedreigd, geslagen en in de gevangenis opgesloten, de media gemuilkorfd.
Ondanks deze realiteit worden de Turkse machthebbers en hun president gezien als eerbiedwaardige politici en worden ze met veel pracht en praal ontvangen in de westerse hoofdsteden en onderscheiden met medailles. Zoals in België op 5 en 6 oktober tijdens de openingsplechtigheid van Europalia 2015.
Wij, de ondertekenaars, veroordelen nogmaals deze laffe aanslag.  
Wij roepen de democratische krachten en de media op om consideraties van realpolitik opzij te schuiven en deze bloedige machthebbers een halt toe te roepen.  


Associatie van Democratische Armeniërs in België
Ateliers du Soleil  
Info-Türk
Assyrisch Instituut van België   
Koerdisch Instituut
La Maison du Peuple – Brussel


voor alle informatie : Derwesh ferkho –GSM 0479562962