PERSMEDEDELING

PERSMEDEDELING

 

11 07 2015
De Armeense en Aramese gemeenschappen van België hebben kennis genomen van de resolutie i.v.m. de erkenning door België van de Armeense genocide die gestemd werd op 7 juli door de commissie van buitenlandse zaken  van de Kamer, en wensen hierbij hun ongerustheid te verwoorden.
Zij betreuren de dubbelzinnige tekst en vooral paragrafen 2 en 9 die aan de federale regering vragen:


Punt 2 : “erkennen dat het huidige Turkije niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor het  historisch en moreel drama dat de Armeniërs in het Ottomaanse Rijk hebben ondergaan”.

Deze paragraaf verwart op jammerlijke wijze twee verschillende elementen.
Moedige Turkse staatsburgers vechten tegenwoordig hardnekkig om de volkerenmoord op de Armeniërs te laten erkennen. Zij belanden vaak achter tralies maar blijven de mening toegedaan dat het hun morele plicht is dit deel van hun geschiedenis te erkennen en een honderdjaar oude leugen niet meer te dulden.
In tegendeel, de Turkse autoriteiten blijven loochenen met klem. Zij ontkennen de vanzelfsprekende historische feiten van de volkerenmoord op de Armeniërs, Arameeërs, (Syriërs, Chaldeeërs et Assyriërs) en blijven de toenmalige bevelhebbers hoog in eer houden.
Op deze manier zijn zij de erfgenamen van het Ottomaanse Rijk. Het Turkjie van vandaag is, op zijn minst gezegd moreel verantwoordelijk.
Zouden we ons een in Berlijn een praalgraf voor Hitler kunnen inbeelden, of een Himmlerboulevard?  De Duitse Bondsrepubliek heeft zelf de wandaden van het Duitse Rijk erkend.
Het zou totaal onbegrijpelijk zijn , door middel van paragraaf 2 het staatsnegationisme te rechtvaardigen.  Daarom zou het aangewezen zijn «  hedendaags Turkije » te vervangen door « het Turkse volk » of de « Turkse staatsburgers ».

Of gewoonweg paragraaf 2 te schrappen.


Punt 9 : “het steunen van initiatieven van sociale organisaties in Turkije en Armenië die zich inzetten voor het normaliseren van de relaties tussen deze twee landen”.

Het zou doeltreffender zijn een betere verstandhouding te bevorderen tussen locale  Belgisch-Turkse verenigingen ( die de genocide erkennen ) en Belgisch-Armeense verenigingen alsmede Belgisch Aramese om te trachten een dialoog tot stand te brengen? Dit zou een ruggensteun zijn aan de Belgen van Turkse oorsprong die de genocide in het openbaar niet durven erkennen. Dit zou tevens voorkomen dat er in bepaalde Belgische steden bijeenkomsten zouden ontstaan die het negationisme steunen en dit met de doelgerichte medewerking van een aantal verkozenen van ons land, die zich gedragen als vertegenwoordigers van de officiële Turkse stellingen .

Armeens Comité van België (contact: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. )
Comité de Défense de la Cause Arménienne de Belgique (contact: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. )
Aramese Federatie van België (contact: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. )

Hay Directory

Beta release... ..quelques petits bugs à gauche à droite,.. ...mais on s'applique...

metiers

Calendrier

19 Jun
The wind of the mountains Par Ladaniva
Date 19.06.2021 19:30