EUROPALIA TURKIJE 2015

Antwoord op een kaakslag

Op 18 juni jongstleden sprak Eerste Minister Charles Michel met klare taal over de Armeense genocide, voltrokken door de Jonge Turken van het Ottomaanse Rijk, 100 jaar geleden. Daarmee erkende België officieel de volkerenmoord.

2015 was voor de Armeniërs en minderheden van Anatolië het jaar van de herdenking. Desalniettemin zet ons land de deuren wijd open voor president Recep Tayyip Erdogan, voorvechter van het negationisme.

Volop in de Turkse verkiezingscampagne wordt hem, dank zij Europalia 2015 een onverhoopte propaganda show-case aangeboden.

Het valt hoogst te betwijfelen dat het festival enige uitleg zal verstrekken over de plotse verdwijning van de historische centra van de Armeniërs, de Arameeërs, Oud-Syriërs, Chaldeeërs, Assyriërs en Grieken van de Pontus die van oudsher hebben bijgedragen tot het cultureel erfgoed van het huidige Turkije.

Voor de gezaghebbers van Ankara, biedt Europalia een unieke kans om een verwrongen of vervalst beeld voor te leggen van de geschiedenis en om de honderdjarige herdenking van de genocide te verdoezelen.

Reeds in 1994 had België Turkije uitgenodigd in het kader van Europalia. Het werd echter afgemeld, gezien de bloedige repressie van de Koerdische bevolking.

Vandaag ijveren vele Turken naar meer democratie. Hun verwachtingen worden echter in de kiem gesmoord door een leider die meer dan zijn politieke visie oplegt aan de hand van geweld en terreur.

Was het wel raadzaam dat België en de organisatoren van Europalia en spreekbuis zouden worden voor een autocratisch en negationistisch regime?

Hopelijk wordt de Belgische burgers niet de dupe van een instrumentalisatie omdat onder onze politiekers een deel besloten heeft de ogen te sluiten.

Comité des Arméniens de Belgique - Armeens Comité van België

Association des Démocrates Arméniens de Belgique

Centre Communautaire Laïc Juif David Susskind

Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique-

Coordinatiecomite van de Joodse Organisaties van België - CCOJB