Het Comité van de Armeniërs van België veroordeelt de vijandige inval in Noord-Syrië door het turkse leger

België, net als de Europese Unie, heeft de militaire aanval van deze week door het Turkse leger afgekeurd. Volgens de EU ondermijnt deze interventie ernstig de stabiliteit in de hele regio,  verergert het lijden van de bevolking en veroorzaakt nieuwe volksverplaatsingen.

De Turkse inval in Syrië wordt voornamelijk gemotiveerd door de vijandelijke houding van Turkije tegen de vorming van een democratisch zelfbestuur en koerdische autonomie in het noorden van het land; hierdoor wil Turkije in de regio die door de Koerden wordt bewoond een grote aantal Soennitische Syrische migranten afkomstig van andere streken van Syrië installeren. De bedoeling is de demografische samenstelling in deze regio te veranderen.

Zodoende blijft de Turkse Staat, zoals trouwens haar voorganger het Ottomaanse Rijk, trouw aan haar traditioneel “bevolkingspolitiek”. Dergelijke politiek strekt tot verandering door geweld van het evenwicht tussen de volkeren ten einde de heersende overheid te versterken. De genocide van de Armeniërs en van andere christelijke volkeren in het Ottomaanse Rijk gevolgd door de uitdrijving van de Grieken maken één van de belangrijkste modellen ervan.

Het is precies om dergelijke politiek, die in Europa gevoerd werd door de nazi’s in Duitsland en in de USSR van Stalin, tegen te werken, dat de Europese Unie gevormd werd.  De toepassing van deze “bevolkingspolitiek”  in de buurt van de Europese grens maakt niet alleen een rampzalige schending van de rechten van de mens uit maar ook een uitdaging en een bedreiging voor de Europese Unie.

Wij nodigen onze landgenoten uit om erover te waken dat België samen met de Europese Unie zich tegen de Turkse actie in Syrië verzet, de schendingen die reeds gepleegd werden afkeurt en de acties die werden ondernomen veroordeelt. Het gaat hier om de geloofwaardigheid en de toekomst van Europa.

Er dient eraan herinnerd te worden dat Turkije, die zich nog steeds kandidaat stelt om toe te treden tot lid van de EU, reeds toegang heeft tot de europese markt en een wezenlijk financiële steun vanwege Europa geniet. Turkije is ook lid van de NAVO. In die hoedanigheid trekt zij voordeel van een militaire bescherming vanwege de andere lidstaten en heeft zij toegang tot de militaire technologieën ervan.  

Hay Business Directory

metiers

Calendrier

No events found