Meer veilige landen, minder asielaanvragen?

bron: Tine Peeters. De Morgen 29.12.20.14 In een brief aan Dirk Van Den Bulck, commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, vraagt Theo Francken (N-VA), staatssecretaris voor Asiel en Migratie, of de lijst met veilige landen kan worden uitgebreid. Asielzoekers uit Armenië, Georgië, Moldavië, Senegal, Kameroen en Tunesië zouden dan ook binnen de 15 dagen weten of ze in ons land mogen blijven of niet.Het was Franckens voorganger, Maggie De Block (Open Vld), die de lijst met veilige landen invoerde. Wie uit een van de zeven landen op de huidige lijst - Albanië, Bosnië-Herzegovina, India, Kosovo, Montenegro, Servië en FYROM (of Macedonië) - staat, krijgt nu een versnelde, en volgens de critici, minder grondige asielprocedure, omdat er weinig terechte aanvragen uit deze staten zouden komen.

In eerste aanleg worden deze aanvragen binnen de vijftien dagen in plaats van de gebruikelijke drie maanden behandeld. De bewijslast voor deze asielzoekers is ook zwaarder. Zo stapelen de asieldossiers zich niet nog hoger op, kunnen de ambtenaren makkelijker hun achterstand wegwerken en raken de asielcentra niet overvol.Francken heeft nu een advies gevraagd aan Dirk Van Den Bulck, het hoofd van het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen, over zes nieuwe landen. Naast Armenië, Georgië en Moldavië heeft hij het over drie Afrikaanse staten: Kameroen, Senegal en Tunesië. "Ik heb enkel landen voorgesteld die ook op lijst staan van andere Europese lidstaten", zegt Francken. "Hoewel ze hetzelfde doel dienen, blijken die lijsten nu totaal niet overeen te komen met de onze."De staatssecretaris rekent erop dat Van Den Bulck snel zijn advies verstrekt zodat de lijst kan worden aangepast. "De commissaris-generaal is hier volstrekt autonoom in. Ik kan enkel om een advies vragen", vult hij nog aan.