hln.be  18/06/2015
ARMEENSE KWESTIE

In de plenaire zitting van de Kamer heeft premier Charles Michel (MR) zonet de Armeense genocide erkend in naam van de voltallige Belgische regering.
 

'Ik ben van mening dat de tragische gebeurtenissen als genocide moeten worden bestempeld en dat is de positie van de Belgische regering'  Premier Charles Michel

Michel kreeg in de Kamer vragen voorgeschoteld over het Belgische standpunt inzake de Armeense kwestie. "Het zou mooi zijn als de Belgische regering in het parlement alle duidelijkheid over haar standpunt zou verschaffen", aldus Kamerlid Peter De Roover van N-VA.

Open Vld'er Patrick Dewael verklaarde alvast dat de volkerenmoord op de Armeniërs volgens zijn fractie als genocide bestempeld moet worden. "Vandaag hebben we blijkbaar nog altijd moeite om de feiten zo te omschrijven. Het was een genocide en het is belangrijk dat wij dat als land ook onomwonden zeggen."

hln.be 18/06/2015
ARMEENSE KWESTIE

In de plenaire zitting van de Kamer heeft premier Charles Michel (MR) zonet de Armeense genocide erkend in naam van de voltallige Belgische regering.


 'Ik ben van mening dat de tragische gebeurtenissen als genocide moeten worden bestempeld en dat is de positie van de Belgische regering' Premier Charles Michel

Michel kreeg in de Kamer vragen voorgeschoteld over het Belgische standpunt inzake de Armeense kwestie. "Het zou mooi zijn als de Belgische regering in het parlement alle duidelijkheid over haar standpunt zou verschaffen", aldus Kamerlid Peter De Roover van N-VA.Open Vld'er Patrick Dewael verklaarde alvast dat de volkerenmoord op de Armeniërs volgens zijn fractie als genocide bestempeld moet worden. "Vandaag hebben we blijkbaar nog altijd moeite om de feiten zo te omschrijven. Het was een genocide en het is belangrijk dat wij dat als land ook onomwonden zeggen."

Michel: "Ik wil duidelijk zijn"
Michel sloot zich daar in zijn antwoord bij aan: "De relaties tussen de geschiedenis en de toekomst zijn af en toe ingewikkeld. Ik wil zeer duidelijk zijn: mijn standpunt is bekend. Ik ben van mening dat de tragische gebeurtenissen als genocide moeten worden bestempeld en dat is de positie van de Belgische regering."Met de Armeense genocide wordt de periode bedoeld waarin honderd jaar geleden tussen de 1 en 1,5 miljoen Armeniërs in het Ottomaanse Rijk ten tijde van het regime van de Jonge Turken werden gedood. Een aantal landen en instanties heeft de volkerenmoord al vroeger als genocide erkend, maar in Turkije zelf blijft het een delicate kwestie. De premier zelf nam eerder in de media de term genocide in de mond genomen.


Tevredenheid over klare standpunt
Kamerfractieleider Dewael (Open Vld) vond dat de premier geschiedenis schreef met de erkenning. "Mijn partij en ikzelf hebben geen nood aan verbloemende termen of ontwijkende antwoorden. Het was een genocide", klonk het. Ook bij De Roover weerklonk tevredenheid over het klare standpunt van de eerste minister. Hij kondigde aan dat zijn partij onmiddellijk een resolutie zal indienen zodat ook de Kamer zich kan uitspreken. De demarche situeerde De Roover in een proces om de verzoening tussen Turkije en Armenië te bewerkstelligen.Het debat over de erkenning van de Armeense genocide zorgde de voorbije weken voor beroering, vooral in het Franstalige landsgedeelte. Bij het cdH werd bijvoorbeeld Brussels parlementslid Mahinur Özdemir aan de deur gezet omdat ze bleef weigeren de genocide te erkennen.

de redactie.be zo 31/05/2015 Belga


De Waalse minister-president Paul Magnette (PS) pleit voor een "echt debat" in het federale parlement over de erkenning door België van de Armeense genocide in 1915. De kwestie beroert sinds enkele dagen vooral de Franstalige politiek en media, na de uitsluiting door CDH van Brussels Parlementslid Mahinur Özdemir omdat ze de Armeense genocide weigerde te erkennen.

Bij de PS is Kamerlid en burgemeester van Sint-Joost-ten-Node Emir Kir omstreden omdat hij in verleden verklaarde dat er geen sprake was van genocide door de Turken in Armenië. Hij bleef ook weg op de herdenking van de 100e verjaardag van de genocide in de Kamer.

In de toekomst zal Kir zich aan de partijdiscipline moeten houden, zei Magnette in "L'Invité" op de Franstalige cozender RTL-TVi. "Hij zal de resoluties hierover mee ondertekenen en stemmen."

"De Armeense genocide moet erkend worden", verwees Magnette naar het partijstandpunt. Hij benadrukt dat dat de PS aan de basis lag van een resolutie in 1998 die de Armeense genocide erkent en de Turkse regering vraagt hetzelfde te doen.

Hij heeft het ook over druk op politici vanuit het buitenland. "Er is iets choquerend in het feit dat men de verkozenen van buitenlandse afkomst zo onder druk zet. Het gaat om Belgische verkozenen die de Belgische burgers vertegenwoordigen en verdedigen ongeacht hun afkomst."


Heisa duurt al enkele dagen

Magnette laakt overigens ook de inmenging van buitenlandse partijen, verwijzend naar de open brief van de Brusselse afdeling van de AKP-partij van Erdogan naar aanleiding van het ontslag van Özdemir.

In een reportage van de Franstalige commerciële zender RTL-TVi was donderdag te zien hoe Özdemir, een vrouw met Turkse roots, tot tweemaal toe - eerst in het Brussels parlement, nadien in het gemeentehuis van Schaarbeek - de camera's ontvluchtte om geen vragen over de Armeense genocide te moeten beantwoorden. Ze moest daarom voor de deontologische commissie van haar partij verschijnen en werd uit de partij gezet.

De Brusselse AKP vindt dat een aanslag op de vrije meningsuiting. "In Turkije zijn de mening over de gebeurtenissen van 1915 vrij. De AKP vindt dat alle burgers, vooral parlementsleden en politici, zich vrij moeten kunnen uitlaten over deze historische zaken", staat onder meer in de brief.

Johanne Montay
di 02/06/2015 - DE REDACTIE.BE


Twee woorden moeten alle Franstalige politici op dit moment kunnen zeggen: “Armeense genocide”. Degene die deze woorden niet letterlijk kan uitspreken, riskeert door zijn partijvoorzitter buitengegooid te worden.

Voor Mahinur Özdemir (CDH) is het al gedaan: haar voorzitter Lutgen heeft haar al buitengezet. Bij de Vlaamse partijen daarentegen is er geen debat over de Armeense genocide, hoewel ook hier een aantal politici de Armeense genocide ontkennen. Eén genocide, twee werelden? Of nog meer? Waarom zo’n verschil?

Emir Kir was niet de enige volksvertegenwoordiger van Turkse afkomst die afwezig was tijdens de minuut stilte in de Kamer, op donderdag 30 april. In verschillende partijen hadden leden hun kat gestuurd: ook Fatma Pehlivan (SP.A), Veli Yüksel (CD&V) en de voorzitster van Groen, Meyrem Almaci, hadden iets anders te doen dan een minuut stilte te respecteren.

En die Vlaamse politici werden niet door hun partijen tot de orde geroepen. Geen Vlaamse journalist heeft hen achternagelopen met een micro om te vragen of ze de woorden “Armeense genocide” echt weigeren te gebruiken.


De uitleg door Google

Een eerste reden om dit verschil tussen Vlaanderen en Wallonië te verklaren: een verschil van gevoeligheid in het medialandschap. Als je de woorden “génocide arménien Belgique” op Google zoekt, vind je onmiddellijk meer dan 1.120.000 resultaten, terwijl je met de woorden “Armeense genocide België” alleen maar 208.000 resultaten vindt.

De Franstalige politici zijn natuurlijk gevoeliger voor de mening van de kiezers over de Armeense genocide dan de Vlaamse, want ze leven in een politiek landschap waarin dit onderwerp veel besproken wordt.

Door Katrien Eggers op wo, 27/05/2015

Op voorstel van Nicolas Tavitian (gemeenteraadslid voor Groen) besloot de gemeenteraad van Zaventem, tijdens de talrijk bijgewoonde zitting van 26 mei 2015, bij consensus om de Armeense, Aramese en Griekse genocide, nu 100 jaar geleden, te herdenken.

De leden van SP.A en UF waren onmiddellijk te vinden voor het voorstel en ook Eric Van Rompuy (CD&V) sprak zijn engagement uit. Burgemeester Francis Vermeiren legde een aparte verklaring af over genocides in het algemeen, die ook werd aangenomen. Hij benadrukte in zijn toespraak de inzet van de gemeente om het onderwerp op te nemen in het onderwijs.


 “Ook in Zaventem hebben vele burgers van Armeense, Aramese en Pontisch Griekse afkomst dit drama meegemaakt. Sommige wonen al vele generaties in Zaventem, andere slechts enkele decennia. Hun gezinnen hebben de genocide overleefd, maar ze zijn later naar België gekomen vanwege de voortdurende vervolging. In tegenstelling tot andere landen, heeft Turkije deze daden nooit openlijk erkend als misdaad tegen de mensheid.  Opeenvolgende regeringen van het land hebben geprobeerd de herinnering aan deze bevolkingsgroepen uit te wissen. Ze hebben hun beschavingen, taal en geschiedenis vernietigd.”   Nicolas Tavitian

De Standaard 02.06 2015 Van onze redacteur Peter De Lobel


OoK MEYREM Almaci steunt erkenning Armeense Genocide


De federale meerderheid heeft een resolutie klaar over de Armeense genocide. Maar omdat ze daarin alleen oproept tot een erkenning in Turkije, maar niet door de Belgische regering, willen de groenen de tekst nog een stuk aanscherpen.

‘De N-VA heeft blijkbaar een patent op halfslachtige resoluties die niemand voor het hoofd stoten. De tekst lijkt wel geschreven op het kabinet van Didier Reynders (MR, minister van Buitenlandse Zaken).’ Groen-kamerlid Wouter De Vriendt is op zijn zachtst gezegd niet onder de indruk van de resolutie die N-VA-kamerlid Peter De Roover gemaakt heeft naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de Armeense genocide. Daarin vraagt hij de regering ‘stil te staan bij het anderhalf miljoen onschuldige Armeense slachtoffers’ en zich ‘aan te sluiten bij de herdenking van de Armeense genocide honderd jaar geleden’. De bedoeling is verder om ‘Turkije aan te moedigen (...) de Armeense genocide te erkennen’.

Wim Van De Velden de Standaard 02 06 2015

De federale meerderheidspartijen hebben in de Kamer op initiatief van N-VA-Kamerlid Peter De Roover een voorstel van resolutie klaar, ter herdenking van de Armeense genocide die honderd jaar geleden werd gepleegd door Turkije. De oppositie wordt uitgenodigd de resolutie mee te ondertekenen en goed te keuren.

'Ik hoop dat deze resolutie een Kamerbrede goedkeuring zal krijgen. Ik heb er vertrouwen in dat ook de Franstalige partijen ze zullen ondertekenen', aldus De Roover.

Het lijkt erop dat de meerderheid hiermee de Franstalige oppositiepartijen cdH en PS in verlegenheid wil brengen. In april ontstond al heel wat commotie omdat een aantal parlementsleden van Turkse origine wegbleven bij de herdenking van de Armeense genocide in verschillende parlementen. Gisteren schaarde het voltallige partijbestuur van het cdH zich nog achter de beslissing om het Brusselse parlementslid Mahinur Özdemir (foto) uit de partij te zetten omdat ze weigerde de Armeense genocide te erkennen.

De Morgen 29-05-15,   Redactie - Bron: Belga

Brussels parlementslid Mahinur Özdemir maakt geen deel meer uit van het cdH omdat ze weigert de Armeense genocide te erkennen.

Dat maken de Franstalige humanisten bekend, nadat Özdemir eerder op de dag voor de deontologische commissie van de partij moest verschijnen. "De erkenning van een genocide verdraagt geen dubbelzinnigheid en vereist volledige klaarheid", zegt het cdH.

Op een reportage van de Franstalige commerciële zender RTL-TVi was gisteren te zien hoe Özdemir, een vrouw met Turkse roots, tot tweemaal toe - eerst in het Brussels parlement, nadien in het gemeentehuis van Schaarbeek - de camera's ontvlucht om geen vragen over de Armeense genocide te moeten beantwoorden.