Bart Somers (Open VLD) - Vlaams Parlement - #1 - Antwerpen

  • Steunde de 2015 resolutie voor de herkenning van de Armeense genocide door het Vlaams Parlement.
  • Als Burgermeester van Mechelen, speelde een sleutelrol bij het oprichten van een Khatchar (Armeense kruis). Steunt de Armeense gemeenschap te Mechelen