Ներկայացուցիչների համաժողովը Բելգիայի հայ համայնքի ներկայացուցչական մարմինն է։
Համաժողովը նշանակում է կոմիտեի նախագահին և անդամներին, հաստատում համայնքի
գործունեության հիմնական ուղղությունները։
Համագումարի անդամներն ընտրվում են Բելգիայի հայերի կողմից 4 տարին մեկ՝ բաց
ընտրություններով։ Ավելին իմանալու համար կարող եք կարդալ կանոնադրությունը։
2022 թվականի հունիսի 5-ի ընտրությունների արդյունքում ձեւավորվեց հետեւյալ կազմը՝

Կարեն Թադեւոսյան - Նախագահ
Պողոս Յալըմ – փոխնախագահ
Լորի Մահմուրյան – քարտուղար
Արամ Բազիկյան – քարտուղարի տեղակալ

Անդրե Գյումուշչյան
Սերժ Արթունոֆ
Ռոզա Թադեւոսյան
Օլյա Բունաթյան
Էդգար Ներսիսյան
Լուսինե Ներսիսյան
Արա Սարգսյան
Պետիկ Պետրոսյան
Ռոբերտ Ունուսյան
Վահան Չաթալբասյան
Գրիգոր Օքմեն
Ավետիս Ղլեջյան
Սամվել Սարգսյան
Գաբրիել Միքայելյան
Սասուն Դեմիրջի
Կարինե Մովսեսյան
Լուիզ Դեմիրջի
Պերճ Օքմեն
Հովսեփ Հայրենի
Գրիգոր Օքնուր
Թաթշատ Պետրոսյան
Գրիգոր Բաղդասարյան
Միքայել Յաղբասան
Նիկոլա Դավիթյան
Սաթենիկ Ավետիսյան
Շիրազ Յալըմ