Devenez Membre

Wie zijn de leden van de Armeense Gemeenschap van België?

"De Armeense gemeenschap van België bestaat uit alle Armeniërs, ongeacht hun nationaliteit die in België verblijven, samen met hun echtgenoot of echtgenote.


(Art. 1stauten van de Armeense Gemeesnchap

Voelt u zich betrokken. Contacteer ons.