Banner_lections_avec_texte.jpg

Beste kiezers,

Vandaag zijn velen onder jullie naar de verschillende stembureaus gegaan om deel te nemen aan de gemeenschapsverkiezingen. Een groot aantal kiezers brachten ook hun stem uit per post.

Als gevolg van aanzienlijke vertragingen bij de postbezorging hebben sommige van de per post verzonden stembrieven ons echter nog niet bereikt. Om dezelfde redenen hebben sommige kiezers ook hun eigen oproeping te laat ontvangen om hun stem nog vóór 2 juni te kunnen insturen. Deze vertragingen bij de post werden nog verergerd door de algemene staking van 31 mei.

Daarom heeft de verkiezingscommissie besloten een verlenging toe te staan tot 10 juni om middernacht, zodat de poststemmen hun bestemming kunnen bereiken.

Stembrieven  die te laat aangekomen zijn, kunnen ook nog tot vrijdag 10 juni in de Hay Dun of andere stembureaus worden uitgebracht.

De verkiezingscommissie zal de stemmen op zaterdag 11 juni tellen, zoals in de statuten is bepaald.

De resultaten van de verkiezingen zullen worden bekendgemaakt zodra de telling is voltooid.

Wij danken iedereen voor zijn geduld. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

De Verkiezingscommissie 2022

De stembiljetten en de uitleg over de stemprocedure worden aan het postadres van elke kiezer toegezonden. Indien u uw stembiljet niet hebt ontvangen maar bent ingeschreven, kunt u op 5 juni alsnog uw stem uitbrengen in een van de volgende stembureaus, tussen 10.00 en 17.00 uur:

Stembureaus:

- Brussel : Gasstraat 83, 1020 Brussel

- Mechelen : Nijverheidstraat 45, 2800 Mechelen

- Zaventem : Imperiastraat 14, 1930 Zaventem

Het stembiljet wordt u overhandigd in het stembureau van uw keuze, na verificatie van uw inschrijving en na voorlegging van een identiteitsbewijs.

Als u uw stembiljet hebt ontvangen, kunt u op een van deze adressen uw stem uitbrengen of per post stemmen. OPGELET: de stemmen per brief moeten uiterlijk op 2 juni worden verzonden!

Voor meer informatie over de verkiezingen en de kandidaten:

Gemeenschapsverkiezingen 2022 (armencom.be)

Wij hopen dat u talrijk aan destemming zult deelnemen,

Nicolas Tavitian,Voorzitter van het Comité van de Armeniërs van België

Beste vrienden,

Zoals u waarschijnlijk al weet, krijgen de Armeniërs van België dit jaar de kans om hun gemeenschapsvertegenwoordigers te kiezen.

We kennen nu de datum van de verkiezingen: het wordt 5 juni 2022.

We zullen daarom Vertegenwoordigers verkiezen, die op hun beurt een Comité zullen benoemen. Of het nu gaat over het welzijn en de toekomst van de Armeniërs van België of over onze solidariteit met bewoners van Armenië, Artsakh en elders, zal deze vertegenwoordiging dus een belangrijke functie vervullen. Gedurende vier opeenvolgende jaren zullen we onze stem laten horen bij de autoriteiten van België, bij die van Armenië en bij de verschillende internationale instanties. Het is juist omdat het de democratische en legitieme uitdrukking is van onze gemeenschap dat aan onze boodschap gehoor zal worden gegeven.

Ik sta erop de nadruk te leggen dat de deadline voor het registreren voor de verkiezingen onlangs door de Raad van Vertegenwoordigers verlengd werd: u kunt zich nu kandidaat stellen en registreren als kiezer tot 10 weken voor de datum van de verkiezingen, d.w.z. 26 maart (ga naar de formulieren door te klikken op de links).

Ik kijk uit naar deze verkiezingen die een hoogtepunt zijn voor eenheid en participatie .

Nicoals Tavitian

Het Comité van de Armeniërs van België

In de lente van 2022 zal er gestemd worden om de vertegenwoordigers van de gemeenschap te benoemen. Alle Armeniërs van België kunnen er aan deelnemen. Nu deze verkiezingen naderen, is het nuttig om ons af te vragen: welk doel kunnen gemeenschapsinstellingen dienen om Armeniërs te vertegenwoordigen? En waarom moeten we op onze vertegenwoordigers stemmen?

Van meet af aan moet worden opgemerkt dat gemeenschapsinstellingen er niet alleen voor staan om het dagelijkse gemeenschapsleven te organiseren. In het hele land zorgen veel verenigingen, kunstenaars, leraren, opvoeders, maatschappelijk werkers, sporters, intellectuelen en andere functionarissen hier al voor. En dat is goed ook.  Cultuur kan alleen gedijen in diversiteit, creativiteit, emulatie en uitwisseling. De roeping van onze instellingen is daarentegen om de Armeniërs van België te vertegenwoordigen bij de instellingen van het land en in het buitenland; het gaat ook om «het bouwen van de eenheid» van de gemeenschap waar dat nodig is.

alb

Calendrier

No events found