Beste vrienden,

Zoals u waarschijnlijk al weet, krijgen de Armeniërs van België dit jaar de kans om hun gemeenschapsvertegenwoordigers te kiezen.

We kennen nu de datum van de verkiezingen: het wordt 5 juni 2022.

We zullen daarom Vertegenwoordigers verkiezen, die op hun beurt een Comité zullen benoemen. Of het nu gaat over het welzijn en de toekomst van de Armeniërs van België of over onze solidariteit met bewoners van Armenië, Artsakh en elders, zal deze vertegenwoordiging dus een belangrijke functie vervullen. Gedurende vier opeenvolgende jaren zullen we onze stem laten horen bij de autoriteiten van België, bij die van Armenië en bij de verschillende internationale instanties. Het is juist omdat het de democratische en legitieme uitdrukking is van onze gemeenschap dat aan onze boodschap gehoor zal worden gegeven.

Ik sta erop de nadruk te leggen dat de deadline voor het registreren voor de verkiezingen onlangs door de Raad van Vertegenwoordigers verlengd werd: u kunt zich nu kandidaat stellen en registreren als kiezer tot 10 weken voor de datum van de verkiezingen, d.w.z. 26 maart (ga naar de formulieren door te klikken op de links).

Ik kijk uit naar deze verkiezingen die een hoogtepunt zijn voor eenheid en participatie .

Nicoals Tavitian

Het Comité van de Armeniërs van België

In de lente van 2022 zal er gestemd worden om de vertegenwoordigers van de gemeenschap te benoemen. Alle Armeniërs van België kunnen er aan deelnemen. Nu deze verkiezingen naderen, is het nuttig om ons af te vragen: welk doel kunnen gemeenschapsinstellingen dienen om Armeniërs te vertegenwoordigen? En waarom moeten we op onze vertegenwoordigers stemmen?

Van meet af aan moet worden opgemerkt dat gemeenschapsinstellingen er niet alleen voor staan om het dagelijkse gemeenschapsleven te organiseren. In het hele land zorgen veel verenigingen, kunstenaars, leraren, opvoeders, maatschappelijk werkers, sporters, intellectuelen en andere functionarissen hier al voor. En dat is goed ook.  Cultuur kan alleen gedijen in diversiteit, creativiteit, emulatie en uitwisseling. De roeping van onze instellingen is daarentegen om de Armeniërs van België te vertegenwoordigen bij de instellingen van het land en in het buitenland; het gaat ook om «het bouwen van de eenheid» van de gemeenschap waar dat nodig is.

Calendrier

22 Mei
«Ոտքի կանգնելու կամքը» փաստավավերագրական ֆիլմի ցուցադրություն
Date 22.05.2022 18:00 - 21:00