AANGIFTE TEGEN RECTOR ISLAMITISCHE UNIVERSITEIT ROTTERDAM

Persbericht van Federatie Armeense Organisaties Nederland • FAON


Den Haag, 9 december 2015 –
De Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON) heeft aangifte gedaan tegen de heer Ahmet Akgündüz, rector van de Islamitische Universiteit Rotterdam. De aangifte betreft discriminatie, haatzaaien, groepsbelediging en genocide ontkenning. De FAON geeft hiermee gevolg aan de oproep van Minister van Onderwijs Bussemaker, die de handelwijze en uitlatingen van Ahmet Akgündüz afkeurt, maar thans geen mogelijkheden ziet om tot sluiting van de onderwijsinstelling te komen. Verschillende organisaties en individuen uit Koerdische en Turkse kring, die zich ook door de uitlatingen van de rector benadeeld voelen, hebben de afgelopen dagen al aangifte gedaan.

De aangifte van de FAON richt zich in de eerste plaats tegen de uitingen van Akgündüz, waarin hij zich ten opzichte van Armeniërs en andere minderheden discriminerend en haatzaaiend heeft uitgelaten. Zo riep hij ten tijde van de verkiezingen in Turkije de Turks-Nederlandse kiezers op om niet op Armeniërs, Koerden en homo’s te stemmen. In de tweede plaats doet de FAON aangifte tegen de voortdurende stroom  uitspraken en publicaties van deze persoon, waarin op grove wijze de Armeense genocide wordt ontkend, hetgeen strafbaar is op grond van artikel 137c Wetboek van Strafrecht.

De FAON beschouwt een en ander als strijdig met de Nederlandse wet. Daarbij is de FAON van mening dat de handelwijze van betrokkene haaks staat op de inspanningen van de verschillende gemeenschappen om in Nederland tot dialoog en verzoening te komen. De rector misbruikt bovendien zijn positie in het onderwijs om uiting te geven aan zijn Turks-politieke opvattingen, die naar inhoud onaanvaardbaar zijn. Hier is tevens sprake van de “lange arm van Ankara”, daar de opvattingen van Akgündüz, zowel m.b.t. etnische en religieuze minderheden, als over de Armeense genocide identiek zijn aan die van de regerende AK partijleider Erdogan.