CANCELLED

Սիրելիհայրենակիցներ,

Ցավովտեղեկացնումեմ, որսթնոյմեբերի 18-իննախատեսվող "ԱրցախիՁայներ"

խմբիհամերգըհետաձգվումէ, քանիորԱրցախիպատվիրակությունըչիժամանելուԲրյուսել՝Արցախիսահմաններումթեժվիճակիպատճառով։Հայցումենքձերներողամտությունը։

Հարգանքով,

ԻրինաԲեգլարյան

 

Նոյեմբեր 19-ին Արցախ ԼՂՀ անկախութեան 25-ամեակին առթիւ խնճոյք - խրախճանք Պրիւքսելի Հայ Տան մէջ: Ներկայ պիտի ըլլայ նախագահ Բ. Սահակյանի գլխաւորած պատուիրակութիւնը եւ ելոյթ պիտի ունենայ <<Արցախի ձայներ>>ը:

https://www.facebook.com/events/329391700786719/