GATA Band

Description

It is with great pleasure that SOAR announces the holding of a charity concert of GATA Band which will fund the school tuition fees of orphans in Armenia and Artsakh. See you all on January 27th 2023 at 19:30 at Hay Tun! Tickets 0483657507 Adults 30€ Kids from 3-10years old 15€ Wine, Softs and small snacks will be available at the venue!! _________________________________ SOAR-ը մեծ Գաթա բենդի մասնակցությամբ բարեգործական համերգի անցկացման մասին, որը կֆինանսավորի Հայաստանի և Արցախի ծնողազուրկ երեխաների ուսմնական վարձերը։ Կհանդիպենք 2023 թվականի հունվարի 27-ին, ժամը 19:30-ին Հայ տանը: Տոմսեր. 0483657507 Մեծահասակ-30€ Երեխաներ 3—10 տ. — 15€ Տեղում հնարավեր կլինի գնել խմիչքներ և խորտիկներ:

Détails de la localisation

Hay Doun

Rue
83 Rue du Gaz
Ville
Bruxelles
Pays
Belgique